Wynajem namiotów i dmuchańców logo firmy Pod chmurką
Wynajem namiotów i dmuchańców logo firmy Pod chmurką

 

Oferujemy następujące atrakcje dmuchane:

– zamek dmuchany Zwierzątka w Zoo dł. 4,2m x szer. 3,6m x wys. 2,8m
– zjeżdżalnia dmuchana Psi Patrol dł. 8m x szer. 5m x wys. 6,5m

 

Informacje dla Organizatora / Zamawiającego

Teren na którym mają zostać rozstawione urządzenia dmuchane:
• powinien być jak najbardziej równy, najlepiej trawiasty i oczyszczony z ostrych przedmiotów takich jak kamienie, szkło, patyki, śmieci innych przedmiotów które mogłyby uszkodzić urządzenie;
• jeżeli teren nie jest trawiasty, powinien posiadać elementy trwale przytwierdzone do podłoża tak, aby można było przywiązać do nich urządzenia. Jeżeli brak takich elementów Organizator/Zamawiający zobowiązuje się przygotować betonowe słupki lub pojemniki wypełnione wodą.
• nie może znajdować się pod liniami wysokiego napięcia.

Obowiązkiem Organizatora/Zamawiającego jest zapewnienie wymaganej mocy energii elektrycznej.

W przypadku kiedy dmuchańce będą wykorzystywane po zachodzie słońca należy zapewnić ich sztuczne oświetlenie.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DMUCHAŃCÓW

Przed skorzystaniem z zabawy na dmuchańcu należy zapoznać się z regulaminem.

Przeznaczenie dmuchańców: kulturalno – rekreacyjno – sportowo – rozrywkowe.

Każdy obiekt przeznaczony jest dla Dzieci lub Młodzieży w danym przedziale wiekowym – informacje takie podawane są w miejscu sprzedaży biletów.

Osoby małoletnie mogą korzystać z dmuchańców tylko za zgodą i w obecności Rodziców lub Opiekunów.

Pełną odpowiedzialność za Dzieci i Osoby Małoletnie ponoszą Rodzice lub Opiekunowie.

Osoby Korzystające z dmuchawców mają obowiązek podporządkowania się Osobie obsługującej urządzenie, która decyduje:
• o ilości osób jaka jednorazowo może korzystać z urządzenia;
• o wieku uczestników;
• o czasie jaki uczestnicy spędzają na dmuchańcu (informacja podana jest również w miejscu kupowania biletów).

Obsługa ma prawo w każdej chwili przerwać zabawę bez podania przyczyny

Osoba Korzystająca powinna być zdrowa.

Przed wejściem na dmuchaniec należy:

• zdjąć buty i pozostać w skarpetkach, nie wolno jeździć w gołych nogach
• zdjąć okulary, kolczyki, biżuterię, ostre metalowe przedmioty, ostre elementy garderoby i wszystko to co może zrobić krzywę innym Osobom korzystającym z dmuchańca jak również popsuć urządzenie;
• mieć pustą buzię – bez cukierków, jedzenia picia i gum do żucia.
• !!! Obsługa może poprosić o zdjęcie wyżej wymienionych przedmiotów a w przypadku sprzeciwu odmówić wejścia na dmuchaniec !!!

Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie dmuchańca.

Zakaz z korzystania z dmuchańców po alkoholu, narkotykach i innych środkach odurzających.

Wszyscy korzystają na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Wchodzimy na urządzenie w miejscu do tego wyznaczonym.

Zakaz skakania na zjeżdżalni – na której należy zjeżdżać wyłącznie na pośladkach lub plecach przodem do kierunku jazdy.

Zakaz wspinania (poza miejscami do tego przeznaczonymi) napierania ciałem, uderzania i przeskakiwania przez burty urządzenia.

Zakaz popychania, przepychania, spychania, odpychania i innych metod skutecznego przeszkadzania innym korzystającym

Za szkody wyrządzone celowo lub przez to, że ktoś nie zastosował się do regulaminu lub nie zareagował na polecenia obsługi odpowiedzialność ponosi Korzystający lub Jego Opiekun

Nie odpowiadamy za urazy powstałe podczas zabawy na dmuchańcu.

Obowiązkowo prosimy o niezwłoczne poinformowanie obsługi o zauważonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu urządzenia.

Gdy urządzenie zacznie się składać należy natychmiast je opuścić.

Zakaz przechodzenia przez ogrodzenie zabezpieczające teren na którym stoi urządzenie.

Zakaz dotykania dmuchaw i innych urządzeń elektrycznych.

Niezastosowanie się do regulaminu pozwala Osobie obsługującej na usunięcie Korzystającego

Zapraszamy i życzymy dobrej zabawy